Các dịch vụ:

* Quảng bá website để có nhiều khách hàng đến website của bạn hơn: Hotline: 0908 744 256 - 0917 212 969 - 08.8816 2969 (Mr Thanh), Email: [email protected] - [email protected]
Đại học y dược thái nguyên

1. SỨ MẠNG      

 Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có sứ mạng đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; hỗ trợ phát triển hệ thống y tế; cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân các dân tộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam và cả nước      

2. TẦM NHÌN

Xây dựng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thành một Đại học sức khỏe đa ngành, đa bậc học; cơ sở đào tạo lớn về nhân lực y tế; có tiềm năng và năng lực nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên trình độ cao, cơ sở vật chất đồng bộ để làm tiền đề phát triển vững chắc, hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế

3. MỤC TIÊU           

 Phát triển nhà trường theo định hướng ứng dụng; từng bước chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển hệ thống y tế và cung cấp dịch vụ. Nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn diện, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo; năng lực thực hành; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực ngoại ngữ và tin học đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nền kinh tế tri thức.  

Luyen thi kien truc4. GIÁ TRỊ CỐT LÕI          

Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng - Hiệu quả

I. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA THÁI NGUYÊN VỚI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1968 - 1975)         

Cuối những năm 50 của thế kỷ XX, tại khu Capler - Thị xã Thái Nguyên, nay là số 284 Đường Lương Ngọc Quyến - Thành phố Thái Nguyên, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập Trường Y sĩ Việt Bắc thuộc Khu tự trị Việt Bắc. Đến năm 1968, trường đã đào tạo 20 khóa y sĩ cho đất nước. Trên cơ sở sẵn có của Trường Y sĩ Việt Bắc, ngày 23 tháng 7 năm 1968, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 116/CP thành lập Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi của Trường Đại học Y Hà Nội. Khi đó, trường đang sơ tán tại vùng rừng núi thuộc xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái.

Ngày đầu thành lập, tổ chức bộ máy nhà trường gồm 4 phòng, 2 ban và 5 liên tổ - bộ môn do Bác sĩ Phạm Đình Lẫm, Giám đốc Sở Y tế Khu tự trị Việt Bắc làm Hiệu trưởng. Lúc đó nhà trường có 25 thầy, cô giáo và hơn 400 sinh viên hệ đại học, trong đó 92 sinh viên đại học hệ chính quy khóa I, nhiều học sinh của các hệ đào tạo như chuyên tu, hàm thụ bổ túc văn hóa... được biên chế thành 17 lớp, có nhiều sinh viên là người dân tộc ít người và 14 sinh viên nước bạn Lào.

Ngày 05/12/1968, tại xóm Hang Hon, xã La Hiên, huyện Võ Nhai và xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ tỉnh Bắc Thái, nhà trường khai giảng khóa học đầu tiên với gần 1000 học sinh, sinh viên

Ngày 22/3/1969, Khu tự trị Việt Bắc cử đồng chí Hoàng Đức Tôn, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng về làm Bí thư Đảng ủy nhà trường. Ngày 8/10/1969, Bộ Y tế bổ nhiệm Bác sỹ Đoàn Ngưỡng làm Hiệu trưởng kiêm Bệnh viện trưởng Bệnh viện Khu Tự trị Việt Bắc, cơ sở của sự kết hợp Viện - Trường hình thành từ những năm đầu thành lập trường.Tháng 11/1970, Đại hội Đảng bộ nhà trường lần thứ I được tiến hành. Đồng chí Hoàng Đức Tôn được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Năm học 1970 - 1971, nhà trường đã chấm dứt nhiệm vụ đào tạo y sỹ. Trong năm học này, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện và "Nội san khoa học Y khoa Miền núi" được xuất bản.

Năm 1973, Nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới tại xã Thịnh Đán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái, các phòng, ban, bộ môn bắt đầu chuyển dần về Thịnh Đán và về cơ sở chính của trường tại xã Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên.

Ngày 7/10/1974, kỳ thi tốt nghiệp Bác sĩ chính quy khóa đầu tiên được tổ chức và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 82%. Năm 1975, Bộ Y tế có quyết định bổ nhiệm Bác sĩ Quân y, Trung tá Hoàng Đức Chấn từ Học viện Quân Y về làm Hiệu trưởng Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi thay thế Bác sĩ Đoàn Ngưỡng đi nhận nhiệm vụ mới.

II. PHÁT TRIỂN PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC Y KHOA THÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA HOÀN CHỈNH, PHỤC VỤ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ TRÌNH ĐỘ CAO CHO MIỀN NÚI (1975 - 1979)

Tháng 12/1976, Đại hội Đảng bộ Nhà trường quyết định phương hướng xây dựng Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi thành Trường Đại học Y khoa Miền núi. Đồng chí Hoàng Đức Tôn được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy nhà trường. Cuối năm 1977, nhà trường đã cơ bản hoàn thành về tổ chức bộ máy với 10 phòng, 2 ban, 28 bộ môn, số cán bộ giảng dạy là 145 người.

Ngày 24/01/1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 33/CP chuyển Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi thành Trường Đại học Y Bắc Thái. Cũng từ năm 1979, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên (tiền thân là Bệnh viện Khu tự trị Việt Bắc) từng bước kết hợp để phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, điều trị và nghiên cứu khoa học. Tháng 5/1979, Tỉnh ủy Bắc Thái ra quyết định thống nhất Đảng bộ Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thành Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái. Ngày 22/10/1979, Đại hội Đảng bộ Bệnh viện và Trường Đại học Y Bắc Thái lần thứ nhất khai mạc đã ra Ban Chấp hành Đảng bộ mới do đồng chí Hoàng Đức Tôn làm Bí thư Đảng ủy.Từ một Phân hiệu hàng năm chỉ tuyển sinh một lớp đại học và cấu trúc liên bộ môn, sau 10 năm xây dựng và phát triển đã hình thành tương đối hoàn chỉnh cơ cấu của một trường đại học và quy mô tuyển sinh tăng lên từ 150 đến 200 sinh viên chính quy, hàng trăm sinh viên hệ chuyên tu bổ túc văn hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế cho khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

III. VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y BẮC THÁI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN, ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU ĐÀO TẠO CÁN BỘ Y TẾ, PHỤC VỤ KHÁM CHỮA BỆNH VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (1979 - 1994)

Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy xây dựng mô hình Viện - Trường, các tổ chức đoàn thể xã hội và các đơn vị phòng ban, bộ môn, khoa đã từng bước kết hợp chặt chẽ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Viện - Trường.

Tháng 3/1980, thống nhất Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y Bắc Thái và Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái. Năm 1981, đồng chí Nguyễn Bách được cử làm Bí thư Đảng ủy. Ngày 11/11/1982, Đại hội Đảng bộ Viện - Trường lần thứ II khai mạc, PTS Lê Ngọc Trọng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái.

Tháng 6/1987, Công đoàn Trường Đại học Y Bắc Thái và Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên kết hợp thành Công đoàn Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái. Tháng 4/1989, tại Đại hội Đảng bộ Viện -Trường lần thứ V, PGS.TS Nông Văn Quế được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái. Tháng 5/1989, Bộ Y tế bổ nhiệm PTS Lê Ngọc Trọng làm Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Tháng 1/1991, Đại hội Đảng bộ Viện - Trường lần thứ VI được tiến hành và DS Phan Văn Các được bầu làm Bí thư Đảng ủy Viện - Trường. Tháng 8/1992, PTS Hoàng Khải Lập được bổ nhiệm Quyền Hiệu trưởng kiêm Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. PGS.PTS Lê Ngọc Trọng nhận nhiệm vụ mới: Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đây là giai đoạn kết hợp chặt chẽ giữa Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên và Trường Đại học Y Bắc Thái với sự thống nhất về tổ chức cũng như hoạt động. Hàng năm, quy mô tuyển sinh vẫn đảm bảo 200 - 300 sinh viên vào trường. Đặc biệt, năm 1987 lớp chuyên khoa I chuyên ngành Nội khoa đầu tiên của Trường được tổ chức. Nhiều công trình khoa học được triển khai.

IV. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN (1994 - 2003)

Năm 1994, theo Nghị định 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên - Trường Đại học Y Bắc Thái trở thành trường thành viên của Đại học Thái Nguyên, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trực thuộc Bộ Y tế. PTS Hoàng Khải Lập được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Năm 1997, Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trở thành Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, có chức năng khám chữa bệnh tuyến Trung ương và là Bệnh viện thực hành chính của